top of page
laura_edited.jpg

"Ongelmat on tehty ratkottaviksi, uudet asiat vain odottavat perehtymistä ja laajat hankkeet tulee tehdyksi hyvin organisoituina tehtäväkokonaisuuksina"

 

"Olen saanut työskennellä Sarin kanssa hänen SAP BI uransa aikana useiden vuosien ajan. Sarin monialaista osaamista ja kokemusta väheksymättä, nostaisin kuitenkin tärkeimmäksi häntä kuvaavaksi piirteeksi hänen asenteensa työhön ja elämään ylipäätään; ongelmat on tehty ratkottaviksi, uudet asiat vain odottavat perehtymistä ja laajat hankkeet tulee tehdyksi hyvin organisoituina tehtäväkokonaisuuksina. Hän on aikaansaava, luotettava ja kaiken lisäksi hyvä tiimityöskentelijä ja kommunikoija. Vahva suositus!"

Laura Hankalin

Country Manager – Customer Solution Advisory

SAP Finland Oy

Laptop and Diary Topview

"Laaja-alaisella kokemuksellaan ja näkemyksellään jokaisen projektipäällikön luottopelaaja!"

"Työskentelin projektipäällikön ominaisuudessa Sari Kolsin kanssa noin 1,5 vuotta. Sari oli SAP BI-konsulttina suuressa julkisen sektorin asiakkuudessa tehden niin käyttöönottoja, laajoja kehitysprojekteja kuin tukea ja ylläpitoa jatkuvassa palvelussa. 

 

Sarista kertoo paljon se, että hänen puoleensa käännytään usein siinä vaiheessa, kun on kyseessä kompleksinen toteutus tai ongelma, joka pitää selvittää. Sari tuo itse aktiivisesti esiin uusia, innovatiivisia vaihtoehtoja, eikä pelkää sanoa, jos jotain asiaa ei tehdä järkevällä tavalla. 

 

Sari on erittäin joustava ja rautainen ammattilainen, jota voi suositella vastaaviin tehtäviin"

Lauri Kirjavainen

taloussuunnittelija

Meidän IT ja talous Oy

Laptop

"Suosittelen vaativien tehtävien resurssitarpeissa Bilotin alihankkijana useiden vuosien ajan toiminutta Saria"

"Sari Kolsi on toiminut vuosia meillä alihankkijana ja yhteistyö on ollut erittäin antoisaa ja toimivaa. Sari on hoitanut mm. ison media-alan asiakkuuden ennustusjärjestelmän kehitysprojektin toteutusta sekä järjestelmän ylläpitoa ja pienkehitystä. Sarille ominaista on asiakkaan tarpeiden kuuntelu tarkalla korvalla ja hän etsii ratkaisuja ongelmiin luovasti ja perusteellisesti. Hänen on helppo omaksua isoja ja vaativia kokonaisuuksia ja analysoida erilaisten tekijöiden syy-seurausvaikutuksia. Voin suositella häntä lämpimästi."

Toni Haapakoski

Co-Founder, Executive Advisor 

Bilot Oyj

essi.jpg

"Ymmärsi kompleksin kokonaiskuvan, osasi kaivaa oikeat vastaukset liiketoiminnasta hyvien kommunikointitaitojensa ansiosta sekä ehdottaa parasta lähestymistapaa monet liiketoiminnalliset ja tekniset tarpeet huomioiden"

Työskentelin Sarin kanssa n. 4 vuoden ajan monissa eri kehitysprojekteissa, joissa toimin IT:n ja talouden rajapinnassa mm. projektipäällikkönä ja service managerina. Kehittäessämme operatiivista myyntiennustejärjestelmää ja integroidessamme sitä talouden ennustejärjestelmään tulin erittäin vakuuttuneeksi Sarin kyvyistä monipuolisena yhteistyökumppanina. Sari ei pelkästään ottanut omistajuutta teknisestä BI- toteutuksesta, vaan ymmärsi kompleksin kokonaiskuvan, osasi kaivaa oikeat vastaukset liiketoiminnasta hyvien kommunikointitaitojensa ansiosta sekä ehdottaa parasta lähestymistapaa monet liiketoiminnalliset ja tekniset tarpeet huomioiden. Kaiken kaikkiaan turvauduimme Sariin monissa eri projekteissa sekä pienkehityksessä, aina saaden 100% sitoutumisen ja proaktiivisen otteen. Voin suositella Saria lämpimästi.

Essi Holma

Technology consultant

Accenture 

bottom of page